Білозірська громада

Черкаська область, Черкаський район

Вакансії

12 жовтня 2020 року відбулося перше засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Центру культури та дозвілля Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Відеофіксація

 


Оголошення

інформація про кандидата

Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Центру культури та дозвілля Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Керівники державних та комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

Вимоги до кандидатів:

- вища освіта;

- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

- досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;

- вільне володіння державною мовою;

-  здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду директора Центру культури та дозвілля Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області до конкурсної комісії подають наступні документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу;

- копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову (с.Білозір’я, вул.Незалежності, 168) та електронну адреси Білозірської сільської ради                (е-mail: bilozir_rada@ukr.net) у визначений термін з позначкою «Для участі у конкурсі».

Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі орган управління оприлюднює подані документи, визначені у частині другій цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Строк подачі документів – з 02.09.2020 року по 01.10.2020 року.

Перше засідання комісії відбудеться – 12.10.2020 року.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Переможець конкурсу призначається керівником закладу не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу.

Дата початку формування конкурсної комісії – 12.09.2020.

Інформацію про функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці можна отримати у Виконавчому комітеті Білозірської сільської ради                  (тел.: (0472) 30-13-25) за адресою: с.Білозір’я, вул.Незалежності, 168.

фінзвітність 2019

умови оплати праці

матеріально-технічна база

02,09,2020р

16.01.2020 р.

Конкурс на заміщення посади

Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білозірської сільської ради тимчасово на період перебування основного працівника у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра;  вільне володіння державною мовою; без вимог до стажу роботи; знання діючого законодавства України професійного спрямування; впевнений користувач ПК, громадянство України».

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
- заяву  на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
- 2 фотокартки розміром 4×6 см; 
- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”;
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантних посад.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою вул.Незалежності, 168, с.Білозір’я, Черкаського району, Черкаської області.
Додаткова інформація надається за телефоном 301-325.

 


Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області (вул.Ткаченка 35, с.Білозір’я, Черкаського району Черкаської області).

Вимоги: Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 5 років.

Особи, які відповідають  вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії  такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я (далі – Порядку);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою вул.Незалежності, 168, с.Білозір’я Черкаського району, Черкаської області. Конкурс відбуватиметься в приміщення Виконавчого комітету Білозірської сільської ради 24 липня 2018 року.

Додаткова інформація надається за телефоном 301-325 та за електронною поштою bilozir_rada@ukr.net

09.07.2018 р.


 
13.03.2017 р.


03.03.2017 р.


24.02.2017 р.


 

 

17.02.2017 р.


 

17.02.2017 р.


    З метою публічного і прозорого призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Ірдинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозірської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, що знаходиться за адресою: вул. Гагаріна, 17,смт. Ірдинь Черкаського району, Черкаської області, 19630.

     Строк подання документів для участі в конкурсному відборі – до 09 березня 2017 року включно.

   Вимоги до претендентів на вакантну посаду директора Ірдинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозірської сільської ради Черкаського району, Черкаської області:

-         громадянство України (не менше 10 років);

-         вільне володіння державною (українською) мовою;

-         повна вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра;

-         стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

-         ґрунтовні знання чинного законодавства України в галузі освіти;

-         упевнений користувач ПК, Microsoft Word, Excel, Power Point;

-         високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

   Бажаючі взяти участь у конкурсі мають подати наступні документи:

  • заяву на ім’я голови конкурсної комісії щодо участі в конкурсі на посаду;
  • ксерокопію трудової книжки;
  • копії документів про освіту;
  • біографічну довідку,
  • мотиваційний лист;
  • перспективний план розвитку навчального закладу (додаток у формі презентації Microsoft PowerPoint є перевагою).

    Документи подаються до Виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області за адресою: вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я Черкаського району, Черкаської області, 19635, тел. 30-13-25.

     Засідання конкурсної комісії відбудеться 15 березня 2017 року в            приміщенні Білозірської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 168 с. Білозір’я Черкаського району, Черкаської області, 19635.

08.02.2017р.


 Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу освіти виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК,досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

24.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, 1С бухгалтерії, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

18.01.2017р.

 


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади відповідального чергового-консультанта відділу з питань організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, 1С бухгалтерії, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення   вакантної посади спеціаліста фінансового відділу виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, 1С бухгалтерії, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника загального відділу виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.

 

  1. Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісіїтакі документи:

- заявуна участь у конкурсі;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- фотокартку розміром 4×6 см;

- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою затвердженою ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних.

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантних посад. Документи приймаємо за адресою вул. Незалежності, 168 с. Білозір’я  Черкаського району, Черкаської області. Довідки за телефоном 301-325.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь