Білозірська громада

Черкаська область, Черкаський район

Звіт про результати організації та проведення внутрішнього оцінювання якості соціальної послуги догляду вдома за 2017 рік Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області створено рішенням сесії Білозірської сільської ради №11-27/VII від 22.02.2016 року та розпочав свою роботу з 4 травня 2016 року.

У територіальному центрі функціонують три відділення:

1) відділення соціальної допомоги вдома;

2) відділення соціальної допомоги сім’ї, дітям та молоді (шляхом оптимізації з відділом ЦСССДМ);

3) відділення денного перебування.

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області проведено внутрішню оцінку якості (далі – оцінка) та моніторинг соціальних послуг відділення догляду вдома в період з 10 жовтня по 20 грудня 2017 року.

На обслуговуванні в відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру фактично перебуває 137 громадян.

Обслужено на платній основі – 19 осіб, надано 677 послуг на суму 6,62 тис. грн.

Соціальне обслуговування здійснюють 8 соціальних робітників, які надають послугу соціальної допомоги вдома жителям Білозірської ОТГ, Середнє навантаження на 1 соціального робітника – 18 осіб.

У 2017 році працівниками розпочато поетапне впровадження наказу Міністерства соціальної політики № 904, а саме згідно наказу директора територіального центру від 02 жовтня 2017 року № 67 було призначено відповідальну особу з організації і проведенні оцінки якості соціальних послуг. Створена комісія з оцінки якості, до складу якої ввійшли як працівники територіального центру, так і отримувачі соціальних послуг, загалом сім осіб. До комісії входили: директор Віра І.І., завідувач відділенням догляду вдома Шум Л.О., фахівець із соціальної роботи І категорії Березневич А.А., соціальні робітники Хилобока Г.І. та Ратушня Л.П., отримувачі соціальної послуги догляду вдома Покутня В.І. та Жильчук В.І.

В ході організації моніторингу та оцінки застосовувався план проведення заходів, а саме:

зп

Зміст роботи

Відповіда-льна особа

Термін

виконання

1

Провести навчання працівників Терцентру щодо здійснення оцінки якості соціальної послуги відповідно до наказу №904

 

Шум Л.О.

 

10.10.

2

Розробити анкету (опитувальник) для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги

 

Шум Л.О

 

12.10.

3

Провести вибірку отримувачів соціальної послуги, які будуть охоплені внутрішньою оцінкою якості

 

Шум Л.О

 

16.10.

4

Розробити та затвердити графік проведення спостереження за процесом надання соціальної послуги

 

Шум Л.О

 

18.10 – 01.11.

5

Організувати проведення самооцінки персоналу Терцентру, що безпосередньо надає соціальні послуги

 

Віра І.І.

 

08.11.

6

Обговорення результатів самооцінки персоналу, залученого до надання соціальних послуг

 

Віра І.І.

15.11

7

Проведення анкетування отримувачів соціальних послуг

Шум Л.О

16.11 - 01.12

8

Аналіз анкет отримувачів соціальних послуг

Віра І.І.

06 – 07. 12

9

Вивчити (проаналізувати) звернення отримувачів соціальних послуг

Шум Л.О

08.12

10

Провести спостереження за процесом надання соціальних послуг згідно графіком

 

Шум Л.О

16.11 - 01.12

11

Здійснити оцінку показників якості соціальних послуг та критеріїв дотримання цих показників

 

Шум Л.О

11-15.12

12

Скласти звіт внутрішньої оцінки якості соціальних послуг; розробити заходи з покращення якості соціальних послуг та удосконалення діяльності Терцентру

 

Шум Л.О

18.12

13

Підбити підсумки проведеної роботи на загальних зборах колективу Терценру

 

Віра І.І.

20.12

14

Оприлюднити результати проведення оцінки якості соціальних послуг на сайті Білозірської ОТГ

 

Віра І.І.

22.12

Рішенням першого засідання комісії з проведення оцінки якості визначено охопити внутрішньою оцінкою якості підопічних відділення соціальної допомоги вдома на платній основі – 100%, шляхом анкетування та на безоплатній основі – по «4» (чотири) осіб у кожного соціального робітника: 3 (три) підопічних – анкетування, 1 (один) підопічний – спостереження за процесом надання соціальної послуги (ІV та V рухома активність).

Шляхом оцінки якості охоплено 28% підопічних, 38 осіб.

З метою належної організації внутрішньої оцінки проведена значна організаторська та інформаційна робота.

Внутрішня оцінка проводилась в спокійній, діловій обстановці, особливих складнощів у її проведенні не виникало. Комісія працювала згідно графіка злагоджено, оперативно та ефективно відповідно до Державного стандарту догляду вдома, затвердженим Мінсоцполітики від 13.11.2013 р. №760.

Оцінка якості соціальної послуги визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги, зокрема: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги; своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб.

Результативність: згідно проведеного опитування, 92% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась; скарг зі сторони підопічних не було.

Всіх працівників заохочено премією згідно Положення про порядок і умови преміювання працівників терцентру.

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається начальником відділу соціального захисту населення Виконавчого комітету Білозірської сільської ради протягом 7 календарних днів з моменту подачі заяви отримувача соціальної послуги або його законного представника та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законним представником.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі села, поки що в приміщенні Центру культури та дозвілля, так як власного приміщення не має, зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, вхідна група будівлі облаштована пандусом.

Кабінет знаходяться на першому поверсі будівлі, що є безперешкодним доступом для відвідувачів.

Інформація періодично розміщується на сайті Білозірської ОТГ, на сторінках щомісячного інформаційного бюлетня «Вісник Білозірської ОТГ», а також ведуться радіо виступи по місцевому радіо з інформацією про надання соціальної послуги, через інформаційні буклети та інші роздаткові матеріали.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу отримувачі соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників.

Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.3 Договору про надання соціальної послуги) та індивідуальний підхід до підопічних. Випадків порушення договору не виявлено. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано. Соціальні робітники інформують отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80. Соціальні послуги».

В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

Графік проведення нарад з виробничих питань та діючого законодавства у сфері надання соціальних послуг постійно проводяться.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовуються кількісні показники соціальної послуги догляду вдома.

При застосовуванні кількісних показників соціальної послуги догляду вдома, було виявлено:

– скарг у журналах обліку особистого прийому громадян комісія не виявила. Всі звернення про отримання соціальної послуги догляду вдома оперативно вирішені та задоволені;

– постійно отримуються задоволені зверненння про отримання соціальної послуги догляду вдома ;

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню – «добре».

Незважаючи на узагальнений статус «добре» відділенням соціальної допомоги вдома, плануються  заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги вдома за наступними напрямками:

– продовжувати роботу щодо виявлення одиноких  громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

– продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

– своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

–  проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості соціально обслуговування отримувачів послуг;

– продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців міста з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям);

– провести роботу з оформлення стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги;

– провести роботу над оформленням стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;

– продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома

– в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, придбанням велосипедів тощо.

– продовжувати роботу з благодійними організаціями, приватними підприємцями, релігійними конфесіями у напрямку надання допомоги малозабезпеченим мешканцям району засобами особистої гігієни, одягом та взуттям, допоміжними засобами пересування.

 

Директор   І.І. Віра

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь