Білозірська громада

Черкаська область, Черкаський район

Звіт про роботу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області за 2017 рік

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області створено  рішенням сесії Білозірської сільської ради №11-27/VII від 22.02.2016 року та діє на підставі Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області (Нова редакція) затверджений рішенням сесії Білозірської сільської ради №27-10/VІІ від 21.11.2016 року.

У Територіальному центрі функціонують три відділення:

1) відділення соціальної допомоги вдома;

2) відділення соціальної допомоги сім’ї, дітям та молоді;

3) відділення денного перебування.

Станом на 01.01.2018 року у Білозірській ОТГ виявлено 1053 громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з них: відділенням соціальної допомоги вдома – 240 осіб, відділенням денного перебування – 73 особи та відділенням соціальної допомоги сім’ї, дітям та молоді 740 осіб.

        Протягом 2017 року додатково взято на обслуговування 130 підопічних, з них: відділенням соціальної допомоги вдома 57 підопічних, відділенням денного перебування – 73 підопічних, знято з обслуговування 42 осіб, з них померло – 16 осіб.

Обслужено на платній основі – 21 особа, надано  904  послуги  на суму 8,79 тис. грн. Навантаження на 1 соціального робітника – 18 осіб. Ефективність роботи терцентру – 85%.

Чотирьом особам похилого віку та інвалідам, що самостійно виконувати процедури особистої гігієни та домашню роботу не можуть та потребують стороннього догляду в зв’язку з незадовільним станом здоров’я, надавалась послуга влаштування громадян в будинки-інтернати для інвалідів та престарілих відповідно до нормативної документації.

Соціальне обслуговування здійснюють 8 соціальних робітників, які надають послугу соціальної допомоги вдома жителям Білозірської ОТГ, контролює їх – завідувач відділенням.

Штатний розпис відділення соціальної допомоги вдома укомплектований на 100% від нормативної чисельності працівників. Вакантних посад немає.

Працівниками відділу зроблено 374 акти обстеження матеріально-побутових умов проживання, з них: 24 – на отримання державної соціальної допомоги, 290 – на отримання державної допомоги на оплату ЖКП, 35 – грошова допомога від ДСЗН, 25 – грошова допомога від УПСЗН у Черкаському районі та 4 акти – на поселення громадян до будинків-інтернатів.

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних  послуг», відповідно до наказу від 08.10.2017 року  № 67 «Щодо призначення відповідального та призначення комісії з проведення оцінки якості соціальних послуг» у період  з 10 жовтня по 20 грудня  2017 року було  організовано і проведено внутрішню оцінку якості соціальної послуги – догляд вдома у відділенні соціальної допомоги вдома. 

Для вивчення думки щодо якості надання соціальних послуг, які надаються відділення соціальної допомоги вдома, використовувались такі методи оцінки: опитувальник, який  заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг; спостереження за процесом надання соціальної послуги; бесіди з працівниками, що надають соціальну послугу; вивчення документації та звернень отримувачів соціальних послуг.

Внутрішньою оцінкою охоплено 38 отримувачів соціальних послуг (28%), з них шляхом опитування – 29 осіб та спостереження за процесом надання соціальної послуги – 9 осіб.

Оцінка якості соціальних послуг визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

 При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

Комісія з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг  працювала згідно з затвердженими планом заходів по проведенню внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. Засідання (проводились 3 рази). Рішення Комісії з проведення оцінки якості соціальних послуг оформлено наказом 27.06.2017 №55 «Про результати  проведення моніторингу та оцінки якості соціальних  послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району у 2017 році» яким затверджено Шкалу оцінки якісних показників, шкалу оцінки кількісних показників  та затверджено  План заходів спрямованих на покращення якості надання соціальних послуг.

Результати проведеної оцінки якості соціальної послуги догляд вдома оприлюднені на сайті Білозірської об’єднаної територіальної громади 22.12.2017 року та  доведені до відома працівників територіального центру та представників отримувачів соціальних послуг на загальних зборах 26.12.2017.

В даних кількісних показників надання соціальних послуг переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоєно узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальної послуги догляд вдома.

В даних показників забезпечення якості соціальних послуг переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому  також присвоєно  узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальної послуги догляд вдома в цілому.

Незважаючи на узагальнений статус «добре» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Білозірської сільської ради заплановані заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальних послуги догляд вдома (наказ 22.12.2017 № 95 «Про результати  проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляд вдома у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області у 2017 році»

Відділенням соціальної допомоги сім’ї, дітям та молоді виявлено 740 громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. З них, за 2017 рік, отримали соціальні послуги на безоплатній основі – 617 осіб, в т.ч.:

  • багатодітні сім’ї – 167 осіб;
  • внутрішньо переміщені особи – 52 особи;
  • сім’ї учасників АТО – 180 осіб;
  • особи з інвалідністю – 36 осіб;
  • опікуни, піклувальники та діти позбавлені батьківського піклування – 18 осіб;
  • члени із малозабезпечених сімей – 18 осіб;
  • одинокі матері – 24 особи;
  • інші категорії – 122 особи.

Надано соціальні послуги: консультування, соціальна адаптація, соціальна профілактика, соціальний супровід, посередництво інтересів, соціально-економічні, сприяння в отриманні гуманітарної допомоги, залучення до активної участі у сфері села.

За звітний період відділенням проводились інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на пропаганду здорового способу життя, профілактику та попередження соціально-негативних явищ у дитячому, молодіжному та сімейному середовищі

Активно здійснюється робота щодо популяризації сімейних форм виховання.

З метою запобігання соціального сирітства і подолання сімейного неблагополуччя фахівцем здійснюється робота із сім’ями, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Всі сім’ї охоплені соціальними послугами.

Здійснено 84 соціальних відвідувань сімей. В тісній співпраці з відділом з питань захисту дітей проведено 34 групових заходи щодо попередження причин насильства, та його наслідків, надані рекомендації щодо попередження насильства в майбутньому, закріплення позитивних стандартів поведінки та сімейних цінностей, зловживання алкоголем, безробіття або небажанням працювати, складні стосунки у сім’ї, гендерної нерівності, по кримінальній відповідальності батьків за не виконання ними батьківських обов’язків та інших.

Сприяли отриманню гуманітарної допомоги вразливим категоріям населення.

Відповідно до потреб громади до штатного розпису на 2018 рік введено додаткову посаду фахівця із соціальної роботи.

У рамках проведення роботи щодо удосконалення надання соціальної допомоги людям похилого віку та інвалідам, забезпечення повного охоплення увагою вразливої категорії населення при територіальному центрі функціонує відділення денного перебування з 17.01.2017 року що діє на підставі Положення про відділення денного перебування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області затвердженого наказом директора Терцентру №3 від 13.01.2017 року.

Станом на 01.01.2018 року кількість підопічних відділення складає 73 особи.

При відділенні організовано клуб за інтересами «Зоряне намисто». Постійно проводяться засідання та лекції від спеціалістів різних напрямів. За звітний період відбулося 104 засідання клубу за інтересами так 26 засідань Університету ІІІ віку.

Організована робота по наданню соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» охоплено навчанням 27 літніх людей.

З листопада місяця відкрито Університет третього віку «Клуб сеньйорів» з двома факультетами психології та акапельного співу.

Студенти факультету акапельного співу виявили бажання до відродження традицій народного акапельного співу, а саме вивчення стародавніх пісень та повернення втрачених текстів своїх пращурів. Слід відзначити талант співаків-аматорів, їх рівень є надзвичайно високим, глибоко вкорінений в автентичні традиції народно пісенного спадку.

За підтримки сільського голови Володимира Міцука придбано костюми для виступів фольклорного гурту «Зоряне намисто».

Впроваджена послуга надала можливість забезпечити якісну організацію дозвілля одиноким та одиноко проживаючим громадянам похилого віку, інвалідам, які мають можливість реалізувати свої творчі здібності та відчути себе повноправними членами суспільства.

Соціальна послуга соціальної адаптації надається в приміщенні сільського центру культури та дозвілля у денний час протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування отримувача соціальної послуги до нових умов соціального середовища. Надані кімнати приміщення в повній мірі відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

На даному етапі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо впровадження нової соціальної послуги, денне перебування, серед населення громади та залучення їх до активної участі за місцем проживання.

При відділенні денного перебування функціонує Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, завдяки якому у 2017 році 3  особи отримали відповідне забезпечення.

Соціальними робітниками та фахівцем із соціальної роботи систематично проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення громади з донесенням інформації відносно спектру надання соціальних послуг, підвищення їх якості та доступності.

Щотижня проводяться апаратні наради у директора територіального центру на яких постійно заслуховується питання про дотримання прав підопічних та якості надання їм соціальних послуг.

Інформація періодично розміщується на сайті Білозірської ОТГ, на сторінках щомісячного інформаційного бюлетня «Вісник Білозірської ОТГ», а також ведуться радіо виступи по місцевому радіо з інформацією про надання соціальної послуги, через інформаційні буклети та інші роздаткові матеріали.

Також інформацію про роботу територіального центру розміщено в обласній газеті «Соціальні вісті».

Співпрацюємо з Церквою християн віри Євангелійської, від якої отримали благодійну допомогу у вигляді трьох інвалідних колясок.

В перспективах розглядаємо питання щодо створення у Білозірській ОТГ відділення стаціонарного догляду.

Черги на поселення у будинки-інтернати, відмови громадянам у поселенні до будинків-інтернатів немає.

На даний час в стаціонарних відділеннях Черкаської області знаходяться 7 осіб з Білозірської ОТГ.

 

        Директор                                 І.І. Віра

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь